Okolje in zdravje v Zasavju

S pojmom Zasavje je mišljeno območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Te občine tako v družbenem kot naravno geografskem pogledu predstavljajo pokrajinsko središče Zasavske regije. Zasavje je bilo v preteklih desetletjih med okoljsko najbolj obremenjenimi pokrajinskimi predeli v Sloveniji. Premogovništvo z elektrogospodarstvom je bila sicer na eni strani glavna gospodarska panoga, po drugi strani pa […]

S pojmom Zasavje je mišljeno območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Te občine tako v družbenem kot naravno geografskem pogledu predstavljajo pokrajinsko središče Zasavske regije.

Zasavje je bilo v preteklih desetletjih med okoljsko najbolj obremenjenimi pokrajinskimi predeli v Sloveniji. Premogovništvo z elektrogospodarstvom je bila sicer na eni strani glavna gospodarska panoga, po drugi strani pa glavni vir onesnaževanja.

Da je okoljska problematika tesno povezana s socialno in zdravstveno kaže tudi Indeks človekovega razvoja (HDI) po regijah v letih 2002 in 2003 (UMAR – Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 2006), kjer vidimo, da za Zasavsko regijo (HDI 2003 = 0,842) zaostaja le še Pomurska regija (HDI 2003 = 0,830), medtem, ko je najvišji indeks v osrednje-slovenski regiji v letu 2003 znažal 0,906.

Dolgoletno spremljanje zdravstveno statističnih podatkov na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana za celotno ljubljansko zdravstveno regijo, v katero sodi tudi Zasavje, nam v grobem pove, da Zasavje sodi v območja, ki imajo nižje pričakovano trajanje življenja kot je to v slovenskem povprečju (Zdravstveno statistični letopisi ZZV Ljubljana).

Nekatere analize in napovedi vzrokov umrljivosti v Zasavju navajajo poleg običajnih in potrjenih vzrokov umrljivosti (zaradi bolezni srca in ožilja, zaradi rakavih bolezni, zaradi poškodb) tudi nekatere druge značilne vzroke umrljivosti (duševne motnje, bolezni prebavil, umrljivost v perinatalnem obdobju).

Glede na to, da za Zasavje velja, da je bolj onesnaženo kot drugi deli Slovenije (Poročila MOP – ARSO o stanju onesnaženosti zraka v Sloveniji) je seveda z vidika varovanja in krepitve zdravja zelo pomembno ugotoviti, ali je zdravje prebivalcev Zasavja zaradi stanja (onesnaženega) okolja bolj ogroženo, kot drugod po Sloveniji. To je tudi namen in cilj projekta.