Prednosti, ki jih prinaša Nevron internetna televizija

Zdravje

Koristno

Comments are off

February 14, 2018
Nevron internetna televizija zagotavlja storitve, ki pri klasičnih sistemih niso bile na voljo

Sistemi IPTV s svojimi ključnimi elementi ponujajo veliko prednosti v primerjavi s standardnimi sistemi za dostavo televizijskega signala. Prvič, vsa vsebina je digitalna, kar močno izboljša kakovost slike, ki jo posledično spremljajo gledalci. Uporabniki bodo skoraj takoj prepoznali, da lahko Nevron internetna televizija ponudi veliko več vsebin.

Ponudniki kabelske televizije vedno zagotavljajo kanale preko temu namenjene kabelske infrastrukture. Gledalec nato v programskem vodniku izbere kanal, ki ga želi gledati. Zaradi tega so pri standardnih sistemih za dostavo vsebin preko kabelskega omrežja, ponudnik omejeni z razpoložljivo pasovno širino. Za razliko od ponudnikov kabelske televizije, ponudniki IPTV sistema niso omejeni s pasovno širino in lahko zato ponudijo skoraj neomejeno število kanalov.

Nevron internetna televizija
Nevron internetna televizija deluje tudi v kombinaciji z obstoječo infrastrukturo.

Nevron internetna televizija zagotavlja še eno veliko prednost. Je ekonomsko precej bolj učinkovita. Mnogi IPTV sistemi so bistveno cenejši, predvsem zaradi vedno nižjih stroškov tehnologije, povezane z IP. Sodobna IP tehnologija ponudnikom omogoča, da svojim strankam ponudijo več vsebin za manj denarja. Stroški prenosa vsebine preko interneta so precej nižji, kot so stroški dostave signala preko kabelskih sistemov. IPTV set top box naprave so precej cenejši od kabelskih set top box-ov, stroški IP omrežja pa se zmanjšujejo hitreje, kot je to običajno pri ostalih omrežjih.

Poleg tega, da Nevron internetna televizija zagotavljajo več vsebin za manj denarja, lahko ponudnik svojim uporabnikom zagotovi interaktivnost in veliko drugih pripadajočih funkcij.

Neomejene možnosti uporabe IPTV

IPTV sistemi so so namenjeni tudi poslovni rabi v podjetjih ter turističnih in gostinskih objektih, kot so kampi, hoteli, moteli. Uporaba programske opreme, s katero so opremljeni sistemi IPTV, imajo ponudniki možnost nuditi storitve, kot je so primer video na zahtevo, časovno zamaknjen ogled televizije in še veliko drugih.

IPTV omogoča več vsebin po nižji ceni, zagotavlja interaktivnost in funkcije, ki pri ponudnikih klasičnih kabelskih sistemov niso na voljo. Velika prilagodljivost IPTV sistemov omogoča uporabo obstoječih kabelskih ali mrežnih infrastruktur. Primerjava med posameznimi TV sistemi je zapisana tudi tukaj.

Tags: , , , , , , , , ,